80%:N PUDOTUS LÄÄKKEIDEN JAKOVIRHEISIIN LääkeTabletti-palvelu LääkeTabletti parantaa potilasturvallisuutta ja henkilöstön lääkeosaamista. Sen avulla voidaan tunnistaa ja tarkastaa lääkkeet ennen potilaalle antoa, sekä saada niistä käyttökelpoista tietoa tiivistetysti. LääkeTabletti kuuluu jokaisen lääkkeiden jakelua tekevän työpäivään. LUE LISÄÄ VALMISTEYHTEENVEDOT Sisältöpalvelut Lääkevalmisteiden yhteenvedot helpottavat hoitohenkilökuntaa lääkehoidon toteuttamisessa ja parantavat lääkehoidon osaamista. LÄÄKEKUVAT OSAKSI
TERVEYDENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMIÄ
Pohjoismaiden laajin kokoelma korkealaatuisia lääkekuvia, jotka voidaan integroida erilaisiin terveydenhuollon tietojärjestelmiin. LUE LISÄÄ
TABLETISTA JAUHEEKSI VAIN 
MUUTAMASSA SEKUNNISSA!
Severo-lääkemurskain Tuomme yksinoikeudella Suomeen sähkökäyttöistä tabletinmurskainta, joka on valmistettu Alankomaissa. Tablettien murskaaminen käsin on aikaavievää, se altistaa lääkepölyn hengittämiselle ja voi olla fyysisesti raskasta. Nämä ongelmat ratkeavat Severo-lääkemurskaimella, joka murskaa tabletit muutamassa sekunnissa hygieenisesti ja nopeasti.

LUE LISÄÄ
Lähde: Fimea Lääke75+ tietokantaa ylläpitää ja sen oikeellisuudesta vastaa Fimea LääkeTabletti-sovellus näyttää nyt myös Lääke75+ luokitellut lääkkeet helposti tunnistettavilla logoilla YKSINKERTAINEN JA TUTTU KÄYTTÄÄ: VAPAUTA AIKAA! • Henkilökunnan ei tarvitse opetella hankalia järjestelmiä,
   toimitukseen tarvitaan vain asiakkaan puhelinnumero

• Asiakas noutaa tavarat itselleen sopivana ajankohtana
   ja avaa laatikon tekstiviestin koodilla
KÄTEVÄ NOUTOAUTOMAATTI TARVIKKEIDEN JAKELUUN Helpottaa esimerkiksi hoitotarvikejakelua, antaa
joustavuutta rutiiniluontoisen tarvikejakelun aikatauluihin.
huumaavien ja PKV-lääkkeiden säilytykseen.
SIIRRYTÄÄN MANUAALISISTA
KULUTUSKORTEISTA DIGIAIKAAN.
Ciegus
eLääkekaappi
Ciegus eLääkekaappi on helppokäyttöinen ja turvallinen ratkaisu erityisesti huumaavien ja PKV-lääkkeiden säilytykseen, kulutuskorttien automaattiseen tuottamiseen ja jäljitettävyyden parantamiseen sairaalaympäristössä ja tehostetussa asumispalvelussa. LUE LISÄÄ

Tutustu palveluihimmeTutustu palveluihimme


LääkeTabletti-palvelu

80%:N PUDOTUS LÄÄKKEIDENJAKOVIRHEISIIN


LääkeTabletti parantaa potilasturvallisuutta ja henkilöstön lääkeosaamista. Sen avulla voidaan tunnistaa ja tarkastaa lääkkeet ennen potilaalle antoa, sekä saada niistä käyttökelpoista tietoa tiivistetysti. LääkeTabletti kuuluu jokaisen lääkkeiden jakelua tekevän työpäivään.

LUE LISÄÄ

LääkeTabletti-palvelu

80%:N PUDOTUS LÄÄKKEIDEN-JAKOVIRHEISIIN


LääkeTabletti parantaa potilasturvallisuutta ja henkilöstön lääkeosaamista. Sen avulla voidaan tunnistaa ja tarkastaa lääkkeet ennen potilaalle antoa, sekä saada niistä käyttökelpoista tietoa tiivistetysti. LääkeTabletti kuuluu jokaisen lääkkeiden jakelua tekevän työpäivään.

LUE LISÄÄ

Sisältöpalvelut

LÄÄKEKUVAT JA VALMISTEYHTEENVEDOT OSAKSITERVEYDENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMIÄ


Pohjoismaiden laajin kokoelma korkealaatuisia lääkekuvia, jotka voidaan integroida erilaisiin terveydenhuollon tietojärjestelmiin. Kuvaamme valmisteet asiakaskohtaisesti, esimerkiksi peruslääkevalikoiman vaihtuessa, ja takaamme että asiakkailla on aina käytettävissään ajantasaiset lääkekuvat.

LUE LISÄÄ

Sisältöpalvelut

LÄÄKEKUVAT JA VALMISTEYHTEENVEDOT OSAKSITERVEYDENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMIÄ


Pohjoismaiden laajin kokoelma korkealaatuisia lääkekuvia, jotka voidaan integroida erilaisiin terveydenhuollon tietojärjestelmiin. Kuvaamme valmisteet asiakaskohtaisesti, esimerkiksi peruslääkevalikoiman vaihtuessa, ja takaamme että asiakkailla on aina käytettävissään ajantasaiset lääkekuvat.

LUE LISÄÄ

Severo-lääkemurskain

TABLETISTA JAUHEEKSI VAIN MUUTAMASSA SEKUNNISSA!


Tablettien murskaaminen käsin on aikaavievää, se altistaa lääkepölyn hengittämiselle ja voi olla fyysisesti raskasta. Nämä ongelmat ratkeavat Severo-lääkemurskaimella, joka murskaa tabletit muutamassa sekunnissa hygieenisesti ja nopeasti.

LUE LISÄÄ

Severo-lääkemurskain

TABLETISTA JAUHEEKSI VAIN MUUTAMASSA SEKUNNISSA!


Tablettien murskaaminen käsin on aikaavievää, se altistaa lääkepölyn hengittämiselle ja voi olla fyysisesti raskasta. Nämä ongelmat ratkeavat Severo-lääkemurskaimella, joka murskaa tabletit muutamassa sekunnissa hygieenisesti ja nopeasti.

LUE LISÄÄ

Asiakkaitamme ovat mm.Asiakkaitammeovat mm.