UPP TILL 80 % MINDRE LÄKEMEDELSUTDELNINGSFEL PharmaTablet-tjänsten PharmaTablet förbättrar patientsäkerheten och läkemedelskunskapen. Den hjälper till att känna igen och granska läkemedlen innan de ges till patienten och ger användbar information om dem kort och koncist. PharmaTablet är en självklar del av arbetsdagen för alla som arbetar med läkemedelsutdelning. LÄS MER PREPARATSAMMANFATTNINGAR Innehållstjänster Sammandrag av läkemedlen underlättar utförandet av läkemedelsbehandlingar för vårdpersonalen och förbättrar kunskapen om läkemedelsbehandling. LÄKEMEDELSBILDER SOM EN DEL AV
DATASYSTEMEN INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN
Nordens största samling högkvalitativa läkemedelsbilder som kan integreras med olika datasystem inom hälso- och sjukvården. LÄS MER
FRÅN TABLETT TILL PULVER PÅ
BARA NÅGRA SEKUNDER!
Severo-tablettkross
Vi importerar till Finland med ensamrätt en elektrisk tablettkrossare som är tillverkad i Nederländerna. Att krossa tabletter för hand är tidskrävande, kan vara fysiskt tungt och man utsätts för risk att inandas läkemedelsdamm. Dessa problem löses med Severo-läkemedelskrossaren, som hygieniskt och snabbt krossar tabletterna på några sekunder. LÄS MER 
PharmaTablet-tjänsten visar nu också Medicin75+ klassificerade läkemedel med en lätt identifierbar logotyp Referens: Fimea Fimea upprätthåller Medicin 75+ databasen och ansvarar för dess riktighet.

Våra tjänsterVåra tjänster


PharmaTablet-tjänsten

UPP TILL 80 % MINDRE LÄKEMEDELSUTDELNINGSFEL


PharmaTablet förbättrar patientsäkerheten och läkemedelskunskapen. Den hjälper till att känna igen och granska läkemedlen innan de ges till patienten och ger användbar information om dem kort och koncist. PharmaTablet är en självklar del av arbetsdagen för alla som arbetar med läkemedelsutdelning.

LÄS MER

PharmaTablet-tjänsten

UPP TILL 80 % MINDRE LÄKEMEDELSUTDELNINGSFEL


PharmaTablet förbättrar patientsäkerheten och läkemedelskunskapen. Den hjälper till att känna igen och granska läkemedlen innan de ges till patienten och ger användbar information om dem kort och koncist. PharmaTablet är en självklar del av arbetsdagen för alla som arbetar med läkemedelsutdelning.

LÄS MER

Innehållstjänster

CIEGUS DATABAS ÖVER LÄKEMEDELSBILDER OCHPREPARATSAMMANFATTNINGAR


PharmaTablet-tjänsten innehåller Nordens största samling läkemedelsbilder. Vi upprätthåller bilder på läkemedel som ingår i grundutbudet av läkemedel hos våra kundorganisationer, vilket innebär att vår databas innehåller bilder på praktiskt taget alla läkemedel i tablett- och kapselform som används inom hälso- och sjukvården.

LÄS MER

Innehållstjänster

CIEGUS DATABAS ÖVER LÄKEMEDELSBILDER OCHPREPARATSAMMANFATTNINGAR


PharmaTablet-tjänsten innehåller Nordens största samling läkemedelsbilder. Vi upprätthåller bilder på läkemedel som ingår i grundutbudet av läkemedel hos våra kundorganisationer, vilket innebär att vår databas innehåller bilder på praktiskt taget alla läkemedel i tablett- och kapselform som används inom hälso- och sjukvården.

LÄS MER

Severo-tablettkross

FRÅN TABLETT TILL PULVER PÅ BARA NÅGRA SEKUNDER!


Vi importerar till Finland med ensamrätt en elektrisk tablettkrossare som är tillverkad i Nederländerna. Att krossa tabletter för hand är tidskrävande, kan vara fysiskt tungt och man utsätts för risk att inandas läkemedelsdamm. Dessa problem löses med Severo-läkemedelskrossaren, som hygieniskt och snabbt krossar tabletterna på några sekunder.

LÄS MER

Severo-tablettkross

FRÅN TABLETT TILL PULVER PÅ BARA NÅGRA SEKUNDER!


Vi importerar till Finland med ensamrätt en elektrisk tablettkrossare som är tillverkad i Nederländerna. Att krossa tabletter för hand är tidskrävande, kan vara fysiskt tungt och man utsätts för risk att inandas läkemedelsdamm. Dessa problem löses med Severo-läkemedelskrossaren, som hygieniskt och snabbt krossar tabletterna på några sekunder.

LÄS MER

Våra kunderVåra kunder