Innehållstjänster

LÄKEMEDELSBILDER SOM EN DEL AV DATASYSTEMEN INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

Nordens största samling högkvalitativa läkemedelsbilder som kan integreras med olika datasystem inom hälso- och sjukvården.


PREPARATSAMMANFATTNINGAR

Sammandrag av läkemedlen underlättar utförandet av läkemedelsbehandlingar för vårdpersonalen och förbättrar kunskapen om läkemedelsbehandling.

Ciegus databas över läkemedelsbilder

PharmaTablet-tjänsten innehåller Nordens största samling läkemedelsbilder. Vi upprätthåller bilder på läkemedel som ingår i grundutbudet av läkemedel hos våra kundorganisationer, vilket innebär att vår databas innehåller bilder på praktiskt taget alla läkemedel i tablett- och kapselform som används inom hälso- och sjukvården.


Preparatsammanfattningar

Vår textdatabas över preparatsammandrag har byggts upp på basen av feedback från personer som arbetar med kliniskt arbete i praktiken. Den innehåller information som ansetts väsentlig för skötarens arbete i ett snabbläst format. Databasen är alltid à jour, eftersom den uppdateras med två veckors mellanrum. Databasen innehåller också anvisningar för hur man tar i användning intravenösa läkemedel.

Organisationer kan också lägga till egna preparat och anvisningar i tjänsten och namnge dem som de vill.

Ciegus databas över läkemedelsbilder

PharmaTablet-tjänsten innehåller Nordens största samling läkemedelsbilder. Vi upprätthåller bilder på läkemedel som ingår i grundutbudet av läkemedel hos våra kundorganisationer, vilket innebär att vår databas innehåller bilder på praktiskt taget alla läkemedel i tablett- och kapselform som används inom hälso- och sjukvården.


Preparatsamman-fattningar

Vår textdatabas över preparatsammandrag har byggts upp på basen av feedback från personer som arbetar med kliniskt arbete i praktiken. Den innehåller information som ansetts väsentlig för skötarens arbete i ett snabbläst format. Databasen är alltid à jour, eftersom den uppdateras med två veckors mellanrum. Databasen innehåller också anvisningar för hur man tar i användning intravenösa läkemedel.

Organisationer kan också lägga till egna preparat och anvisningar i tjänsten och namnge dem som de vill.

Integrationer medandra hälsovårdssystem


Ciegus-databaserna kan lätt integreras med andra system inom hälso- och sjukvården via färdiga gränssnitt.

Om du vill förbättra din tjänst med läkemedelsbilder och -information,kontakta oss via blanketten nedan.

Om du vill förbättra din tjänst med läkemedelsbilder och -information, kontakta oss via blanketten nedan.