se videopresentationen

Fördelar av PharmaTablet-tjänsten

HAR PATIENTSÄKERHETEN ETT PRIS?


Upp till 80% mindre läkemedelsutdelningsfel med PharmaTablet

Fördelar av PharmaTablet-tjänsten

HAR PATIENTS-ÄKERHETEN ETT PRIS?


Upp till 80% mindre läkemedelsutdelningsfel med PharmaTablet

PharmaTablet är en ny tjänst för personal inom hälso- och sjukvården. Det är bevisat*
att tjänsten minskar mängden läkemedelsutdelningsfel med upp till 80 % och förbättrar patientsäkerheten märkbart.


PharmaTablet är en ny tjänst för personal inom hälso- och sjukvården. Det är bevisat* att tjänsten minskar mängden läkemedelsutdelningsfel med upp till 80 % och förbättrar patientsäkerheten märkbart.


Lätt attanvända

Hjälper vid generisktläkemedelsutbyte

Lämpar sig för allasom arbetar medläkemedelsbehandlingar

Gör forskningeneffektivare

Lätt attanvända

Hjälper vid generisktläkemedelsutbyte

Lämpar sig för allasom arbetar medläkemedelsbehandlingar

Gör forskningeneffektivare


*) LÄS UNDERSKÖNINGEN

(endast på finska)

PharmaTablets funktioner

Vi frågade skötarna och farmaceuterna på sjukhusapoteken vilka arbetsredskap de skulle behöva för att kunna dela ut sina kunders läkemedel på ett säkrare och mer effektivt sätt. Resultatet av utvecklingsarbetet blev PharmaTablet – en tjänst som stöder identifiering och granskning av läkemedel.

Gör forskningen effektivare

Se bilder på läkemedlen


Hitta synonympreparat

Förbättra din läkemedelskunskap


Tilläggstjänster för sjukhusapotek

PharmaTablets funktioner

Vi frågade skötarna och farmaceuterna på sjukhusapoteken vilka arbetsredskap de skulle behöva för att kunna dela ut sina kunders läkemedel på ett säkrare och mer effektivt sätt. Resultatet av utvecklingsarbetet blev PharmaTablet – en tjänst som stöder identifiering och granskning av läkemedel.

Gör forskningen effektivare

Se bilderpå läkemedlen

Hitta synonympreparat

Förbättra din läkemedelskunskap

Tilläggstjänster för sjukhusapotek

Provanvänd PharmaTablet avgiftsfritt i en månad.


Provanvändningen binder dig inte till någonting, utan vi hoppas att den ska ge dig en så bra bild av fördelarna med vår tjänst som möjligt. Du kan också kontakta oss på e-postadressen sales@ciegus.com

Provanvänd PharmaTabletavgiftsfritt i en månad.


Provanvändningen binder dig inte till någonting, utan vi hoppas att den ska ge dig en så bra bild av fördelarna med vår tjänst som möjligt. Du kan också kontakta oss på e-postadressen sales@ciegus.com

Provanvänd PharmaTablet avgiftsfritt i en månad.


Provanvändningen binder dig inte till någonting, utan vi hoppas att den ska ge dig en så bra bild av fördelarna med vår tjänst som möjligt. Du kan också kontakta oss på e-postadressen
sales@ciegus.com

PharmaTablet – ibruktagningoch utbildning


DET ÄR LÄTT ATT BÖRJA ANVÄNDA PHARMATABLET:

PharmaTablet-appen kan installeras antingen på er organisations egna pekplattor eller smarttelefoner, eller så kan enheterna inkluderas i vårt tjänstpaket.

PharmaTablet fungerar på Android-enheter och behöver inte oavbruten nätförbindelse för att fungera. PharmaTablet kan integreras med andra system inom hälso- och sjukvården, så att uppgifterna kan användas t.ex. via patientdatasystemet. Det ges alltid en utbildning i samband med ibruktagningen på plats eller på distans både till skötare och farmaceuter.

För mera information, kontakta oss via blanketten nedan!