Severo-tablettkross

FRÅN TABLETT TILL PULVERPÅ BARA NÅGRA SEKUNDER!


Vi importerar till Finland med ensamrätt en elektrisk tablettkrossare som är tillverkad i Nederländerna. Att krossa tabletter för hand är tidskrävande, kan vara fysiskt tungt och man utsätts för risk att inandas läkemedelsdamm. Dessa problem löses med Severo-läkemedelskrossaren, som hygieniskt och snabbt krossar tabletterna på några sekunder.

ingen exponeringför läkemedelsdamm

förebyggerbelastningsskador

snabb ochlätt att använda


nästan ljudlös

bärbar design

hållbart batteri

ingen exponering för läkemedelsdamm

förebygger belastningsskador

snabb och lätt att använda

nästan ljudlös

bärbar design

hållbart batteri

Severo är avsedd för professionellt bruk både på sjukhus och inom boendetjänster. Kom ihåg att kontrollera om läkemedlet får krossas.

SE VIDEO:

Kom ihåg att kontrollera om läkemedlet får krossas.
Läkemedelskoppar som används tillsammans med Severo, plastskydd för krossandet och lock till läkemedelskopparna kan också beställas från oss.

PRISLISTA

Fraktkostnaden 25 €/ order

PRISLISTAFraktkostnaden 25 €/ order

PRODUKT

BESTÄLLNINGSKODEN

ST / PAKET

€ / PAKET (moms 0%)

Severo-tablettkross

1

300

Läkemedelskoppar

MED001

2100

99

Lock till läkemedelskopparna

MED002

2000

96

Plastskydden(diameter 80 mm)

MED003

2100

29

PRODUKT

Severo-tablettkross

ST / PAKET

1

€ / PAKET (moms 0%)

300

PRODUKT

Läkemedelskoppar

BESTÄLLNINGSKODEN

MED001

ST / PAKET

2100

€ / PAKET (moms 0%)

99

PRODUKT

Lock till läkemedelskopparna

BESTÄLLNINGSKODEN

MED002

ST / PAKET

2000

€ / PAKET (moms 0%)

96

PRODUKT

Plastskydden(diameter 80 mm)

BESTÄLLNINGSKODEN

MED003

ST / PAKET

2100

€ / PAKET (moms 0%)

29

Beställ eller begär ett erbjudande för störrebeställningar via blanketten nedan!